Čakry jsou energetická centra – jejich stav je barometrem vašeho zdraví – fyzického i psychického.

V čakrách se ukládá  energie traumat a bolestivých událostí v podobě bloků a do těla pak proudí méně energie.

Každá čakra má své umístění na těle a její stav se projevuje na vašem zdraví, je tedy velmi jednoduché určit podle onemocnění či kvality života, jaká čakra vyžaduje vaši pozornost.

Pročištění bloků v čakrách vedou k významným změnám ve vašem životě a vy se budete cítit znovuzrození.

Máte-li raději mluvené slovo, podívejte se na videa k jednotlivých čakrám s krátkou meditací zde.

1. ČAKRA KOŘENOVÁ

barva: červená

umístění: dolní konec páteře, kostrč

základní potřeba: bezpečí, důvěra

emoce: strach a odvaha

tělesné orgány: močový měchýř, konečník, páteř, kyčle, nohy

Vyvíjí se v prenatálním období do půl roku života, kdy se vytváří vztah k matce – k přežití potřebujeme bezpečí, pravidelnou stravu, teplo a přítomnost matky. Při neuspokojení některé z těchto potřeb mohou vynikat traumata, která způsobují blokády. Pokud je 1. čakra blokovaná, nemohou se správně vyvíjet ani ostatní čakry a neproudí do nich dostatek energie.

Harmonická funkce: Stabilita, uzemnění, prosperita, psychické zdraví, sebevědomí.

Blokáda: Perfekcionismus, strach ze selhání, který může vést k podráždění a agresivitě, špatná orientace ve fyzickém světě, neschopnost odpočívat, být teď a tady, egoismus, přehnaný sklon k materialismu, časté obavy a strachy.

Na fyzické úrovni problémy s koleny a nohami celkově, obezita, zácpa, špatný stav kostí.

2. ČAKRA SAKRÁLNÍ – SEXUÁLNÍ

barva: oranžová

umístění: podbřišek

základní potřeba: tvořivost v oblasti vztahů s lidmi

emoce: chtivost, sdílení

tělesné orgány: děloha, vaječníky, tenké střevo, prostata, ledviny

Vytváří se od sedmého měsíce do dvou let života, kdy je důležitý fyzický kontakt mezi rodiči a dítětem, utváří se vztah k otci (mužský princip) a vzor propojení mužského a ženského principu (vztah otce a matky). Pokud rodina přirozeně nefunguje, vznikají blokády.

Harmonická funkce: Tvořivost, přizpůsobivost, spokojené partnerské vztahy, přijetí sebe jako muže/ženy, sebeúcta, sebeláska.

Blokáda: Sexuální problémy, neplodnost, uzavřenost, osamocenost, hněv, nenávist, pohrdání, krutost, žárlivost, arogance.

Na fyzické úrovni problémy s bederní páteří, boky, genitáliemi, močovým měchýřem.

3. ČAKRA SOLAR PLEXU – CENTRUM OSOBNÍ SÍLY

barva: žlutá

umístění: nadbřišek – oblast žaludku

základní potřeba: ocenění vlastních potřeb

emoce: hněv, lítost, zbytečnost, vina

tělesné orgány: játra, slezina, žaludek, tenké střevo

Formuje se v období od osmnácti měsíců až tří let věku života, kdy se v dítěti vytváří hranice, začíná si uvědomovat, co smí a nesmí a přijímá základní morální pravidla. V tomto období si dítě začíná prosazovat vlastní osobnost  – já sám. Nepřiměřená tvrdost výchovy a potlačování vůle dítěte může způsobovat v budoucnu bloky 3. čakry.

Harmonická funkce: Volné projevování vlastních pocitů, radost ze života, vnitřní harmonie, vitalita, schopnost prosadit se, realizovat.

Blokáda: Strach, nevyrovnanost, bázlivost, neschopnost řešit překážky, potlačená osobnost, snaha vlastnit a ovládat druhé, nespokojenost, vnitřní neklid, únava.

Na fyzické úrovni problémy se zažíváním, se žaludkem, dvanácterníkem, slinivkou břišní, játry a žlučníkem.

4. ČAKRA SRDEČNÍ

barva: zelená, růžová, zlatá

umístění: uprostřed hrudi

základní potřeba: nepodmíněně dávat a přijímat

emoce: radost, bolest, hořkost

tělesné orgány: srdce, plíce, prsa

Rozvíjí se v období od tří do šesti let věku života. V tomto období se dítě učí žít v kolektivu (utvářejí se vztahy k okolí). Blokády mohou vznikat z nedostatku lásky a pozornosti okolí.

Harmonická funkce: Vyrovnanost, citovost, otevřenost, rovnováha mezi dáváním a přijímáním, soucit, odpuštění.

Blokáda: Zranitelnost, přecitlivělost, osamělost, deprese, závislost a majetnické přivlastňování druhých, chlad, bezcitnost.

Na fyzické úrovni se blokády projevují poruchami v prokrvení, srdečním a plicním onemocněním, slabou imunitou a kožními problémy.

5. ČAKRA KOMUNIKAČNÍ

barva: světle modrá, stříbrná

umístění: krk

základní potřeba: komunikace pocitů, schopnost přijímat změny

emoce: znechucení, svoboda

tělesné orgány: plíce, jícen, střeva, krk, štítná žláza, průdušky, ramena a paže

K rozvoji páté čakry dochází od šesti do deseti let., kdy si člověk začíná uvědomovat vlastní sociální identitu. Pátá čakra je přímo propojená s čakrou třetí, proto blok ve třetí čakře ovlivňuje funkci páté čakry.

Harmonická funkce: Jasná a volná komunikace , tvořivost, vnímamovost, komunikace mezi duchovním a fyzickým světem.

Blokáda: Plachost, tichost, závislost na názoru druhých, koktání, zastřený hlas, jiná intonace, chrapot, nízká sebedůvěra, nedovolující vyjádřit vlastní názor ze strachu ze záporné odezvy okolí.

Na fyzické úrovni problémy se štítnou žlázou, bolesti v krku, problémy s krční páteří.

6. ČAKRA – INTUICE, TŘETÍ OKO

barva: indigová – tmavě modrá

umístění: čelo

základní potřeba: vize a rovnováha

emoce: zmatek a jasnost

tělesné orgány: oči, uši, zuby, dutiny, mozek

K rozvoji šesté čakry dochází od sedmi do dvanácti let, kdy se vytváří obraz světa a formují se představy o vlastním světě.

Harmonická funkce: Kreativita, inteligence, rozhled, dobrá intuice, představivost a vnímavost, radost.

Blokáda: Život bez plánu, zmatek v hlavě, panika, nestabilita, častá změna partnerů, práce, bydliště, ztráta reality, obrácení ke snům a představám.

Na fyzické úrovni problémy s únavou, bolesti hlavy, zapomnětlivost, poruchy vidění, halucinace, noční můry.  

7. ČAKRA KORUNNÍ

barva: fialová, bílá, zlatá  

umístění: temeno hlavy

základní potřeba: přijetí

emoce: zoufalství, klid

tělesné orgány: mozek

K rozvoji sedmé čakry dochází od dvanácti let výše.

Harmonická funkce: Moudrost, duchovní spojení, čiré bytí, sjednocení s vyšším bytím, otevřenost vůči energiím.

Blokáda: Pasivita, apatie, deprese, frustrace, nevypočitatelné myšlenkové formy, oddělenost od proudu informací, přehnaný strach ze smrti.

Na fyzické úrovni silné bolesti hlavy, duševní poruchy, časté migrény.