Semináře

Specializuji na prožitkové semináře pro ženy. Změnu, kterou jsem sama zažila, nabízím dalším ženám, které touží být štastné ve svém těle a v souladu sami se sebou a se svým ženstvím. Práce na sobě je to nejcennější a výsledkem je vnitřní spokojenost. Proměna je viditelná ve vztahu k sobě, ale hlavně také ve vztazích se svými nejbližšími, s muži i ženami. Vztahy nám dělají úžasnou službu – zrcadlí nám to, na čem bychom měli zapracovat…

Každá žena touží po lásce. Každá žena touží žít s partnerem, který ji bude milovat takovou, jaká je.

Ano, je to možné, to není začátek pohádky o princi na bílém koni.

Dovedeš si představit, že toto budeš prožívat? Nádherná představa, že?

Opravdu je to možné, základním předpokladem je milovat sebe samu bez výhrad a podmínek. I tu pihu na nose, každý záhyb svého těla ať má 60 či 90kg. Základem je SEBELÁSKA.

Provádím ženy semináři, kde si uvědomují sami sebe – své tělo, své emoce, svá přesvědčení, převzaté vzorce chování apod. Právě uvědomění si, jak to máš, je základem pro to, aby ses rozhodla, zda v tom chceš pokračovat nebo to chceš mít jinak.

Vědomě pracujeme na tématech ženskosti a odkrýváme bloky, které jim brání

  • cítit se dobře ve svém ženském těle
  • důvěřovat sobě i ostatním mužům i ženám
  • být sebe-vědomé, mít se ráda a být ve své síle
  • mít zdravě nastavené osobní hranice a umět říkat ne bez pocitů viny
  • milovat bez podmínek
  • být soucitné
  • umět lásku přijímat i dávat
  • komunikovat své pocity bez pocitu viny
  • vnímat svoji intuici
  • nechat se vést a důvěřovat životu

Tato témata jsou součástí Čakrové cyklu 7 seminářů a prolínají se všemi mými semináři a celým životem.

Aktuálně vypsané semináře najdeš v Kalendáři akcí.