Astrologická konzultace – OSOBNÍ ČI PARTNERSKÝ HOROSKOP

ONLINE i OSOBNĚ

Individuální práce – hledání Tvého potenciálu osobního růstu, darů a smyslu života pomocí astrologické konzultace ONLINE i osobně.

OSOBNÍ HOROSKOP – analýza z Tvého data, místa a času narození

KOMPLEXNÍ ROZBOR OSOBNOSTI – zahrnuje vnímání všech oblastí života – svoji osobnost, hodnoty, peníze, komunikaci, vztahy v rodině, domov, děti, práce, partnerství, psychika, vzdělání, kariéra, přátelé… Je zde vidět i oblast osobního růstu, smyslu života i zranění duše.

Osobní horoskop

Co Ti astrologická konzultace přinese?

POZNÁNÍ A UVĚDOMĚNÍ SI SVÝCH

  • Darů – silných stránek své osobnosti, které můžeš zhodnotit ve svém životě osobním či pracovním
  • Smyslu života – která oblast je tvým posláním a zdrojem naplnění a uspokojení
  • Slabých stránek a zranění, která jsou prostorem pro Tvůj osobní růst

DOPORUČENÍ

  • Konkrétních kroků a změn pro využití plného potenciálu svého života.

Součástí konzultace je výhled tvého vývoje na 1 rok dopředu včetně doporučení, kam zaměřit svoji pozornost pro svůj největší užitek.

Ke každé konzultaci dostaneš ZDARMA NAHRÁVKU KONZULTACE ve formátu mp3 – kdykoliv si můžeš poslechnout rozbor znovu.

PARTNERSKÝ HOROSKOP – analýza dvou osobních horoskopů (užitečná i ve firemním prostředí)

Co Ti přinese rozbor partnerského horoskopu?

Vzájemnost působení 2 osobních horoskopů

UVĚDOMÍŠ SI

  • Klíčová témata vztahu – přitažlivost, proč jste spolu, co se máte jeden od druhého naučit.
  • Zrcadlení ve vztahu – proč se ke mně partner chová tak, že to ve mně spouští to či ono, co si mám uvědomit a na co se zaměřit, aby vztah získal lepší kvalitu.
  • Jak Tě vnímá partner ze svého úhlu pohledu a jak vnímáš Ty jeho – vzájemnost vztahu.

DOPORUČÍM

  • Konkrétní kroky v oblastech, kde nejvíce narážíte jeden na druhého, kde je zároveň největší potenciál růstu

Ke každé konzultaci dostaneš ZDARMA NAHRÁVKU KONZULTACE ve formátu mp3 – kdykoliv si můžeš poslechnout rozbor znovu.

Písemné rozbory horoskopu nedělám. Vnímám rozhovor je jako živý organismus, který se v rámci konzultace vyvíjí a s tím přichází nové otázky, poznání a uvědomění.

zpět na přehled nabízených Služeb